Diplomové desky ČČK Liberec

Diplomové desky na dokumenty A4

Potah: vně: červený strukturovaný papír
Výlep: bílý strukturovaný papír
Formát dokumentů: A4
Rozměr v rozvinu: 456×312 mm
Zakládací rohy: klasik – 2 vlevo, 2 vpravo
Ražba: logo Český červený kříž – oblastní spolek Liberec
Poloha: střed, bílou fólií
Balení: kartony 330 x 250 x 220 mm, á 30 ks